SUMBANGAN-SUMBANGAN UPKO UNTUK MASYARAKAT KADAZANDUSUN MURUT DAN SUKU BANGSA PASOKMOMOGUN

Sesuai dengan matlamat penubuhannya iaitu memperjuangkan hak-hak dan kepentingan serta menjadi saluran aspirasi masyarakat KDM dan suku bangsa Pasokmomogun yang lain, UPKO telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memastikan bangsa ini berada di dalam landasan pembangunan yang betul sejak tahun 1994. Sumbangan parti UPKO ialah: