YBhg Datin Juliana Jani

Ketua Exco Pergerakan Wanita

Cik Nazlin Jemandan

Timbalan Ketua Pergerakan Wanita

Puan Misnah Rabanou

Naib Ketua I

Puan Seri Maria Johnny

Naib Ketua II

Cik Christine Suter

Setiausaha

Puan Rowindy Lawrence Odong

Penolong Setiausaha

Puan Sri Justina Sefred Gumpil

Bendahari

Puan Lea @ Rosliah Binti Ajis

Penolong Bendahari

Cik Maslah Rompodo

Pegawai Penerangan

Puan Lomiti Binti Jahan

Penolong Pegawai Penerangan

Puan Felimena Binti Andreas Doon @ John

Setiausaha Penganjur

Puan Jennifer Balanting

Penolong Setiausaha Penganjur

Puan Chaw Pei See

Exco / Setiausaha Kerja Pergerakan Wanita Pusat

Puan Symphrosa Sikuil

Exco

Puan Colesta Sigam

Exco

Puan Radiah Tumik

Exco

Puan Juliny Mandadi

Exco

Puan Marthina udus @ Fauziah

Exco

Puan Chrismee Ahoi

Exco

Puan Felida Danil

Exco

Puan Polobia Boleh @ Petronellah Bulli

exco

Puan Prisca Papaya @ Issen Papayau

exco

Puan Seriah Yamalid @ Roseh Binti Abdul Hamid

exco

Puan Linda Anthony

exco