YBhg Datin Dr. Jaina Sintian

Ketua Exco Pergerakan Wanita

Datin Juliana Janni

Timbalan Ketua Pergerakan Wanita

Datin Maria Johnny

Naib Ketua

Puan Georgina George

Naib Ketua

Cik Nazlin Jemandan

Setiausaha

Puan Sri Justina Gumpil

Bendahari

Puan Linda Anthony

Pegawai Penerangan

Cik Cicerly Maileh

Setiausaha Penganjur

Puan Aminah Dali

Exco

Puan Polobia Buli

Exco

Puan Joslen Marusin

Exco

Puan Jikili Ginansiu

Exco

Puan Rajinah Anahong

Exco

Puan Bona Jaua

Exco

Puan Tairah NC Akabar

Exco

Puan Palinda Iban

Exco

Puan Felida Danil

Exco

Puan Connie Alau

Exco

Puan Roseh Abd. Hamid

Exco

Puan Saiggim Mojungil

Exco

Puan Nelly James Arab

Exco

Puan Rosita Abdullah

Exco

Puan Surianin @ Cecelia Nasipin

Exco