YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau

Pemangku Presiden

YB Datuk Siringan Bin Gubat

Naib Presiden

YB Datuk Dr. Marcus Mojigoh

Naib Presiden

YB Datuk Bobbey Suan

Naib Presiden

YB Senator Datuk Dr. Lucas Umbul

Naib Presiden

YB Datuk Masiung Banah

Naib Presiden

YBhg Datuk Seri Panglima Wences Angang

Naib Presiden

YB Datuk Dr. Ewon Ebin

Naib Presiden

YBhg Datin Dr. Jaina Sintian (W)

Naib Presiden

YBhg Mr. Arthur Sen (P)

Naib Presiden

YBhg Datuk Donald P Mojuntin

Setiausaha Agung

YBhg Puan Georgina George

Timbalan Setiausaha Agung

YB Datuk Dr. Marcus Mojigoh

Bendahari Agung

YBhg Encik Sualim Gopog

Timbalan Bendahari Agung

YBhg Encik Albert Bingkasan

Ketua Penerangan

YBhg Datuk Wong Thien Fook

Setiausaha Penganjur

YBhg Dato’ Suki Mee

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Gilbert Syam

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Tuan Haji Suip Saniman

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Jair Munty

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Akuang Suan

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Basari Sarkun

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Sylvester Taing

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Johnny Intang

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Conrad Wong

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Muji Ampau

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Carl Moosom

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Alex Among

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Dennison R Indang

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Monih Epin

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Ewon Benedick

Ahli Majlis Tertinggi

YB Encik Limus Jury

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Eldy Yakin Sinit

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Datin Juliana Jani

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Kennedy John

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Datuk Justin Guka

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Pangiran Lalung

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Ronald James

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Felix Joseph

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Joisin Romut

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Jasni Rijan

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Jairaiaz Joseph

Setiausaha Eksekutif