YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau

Presiden

YBhg Datuk Donald Mojuntin

Timbalan Presiden

YB Datuk Ewon Benedick

Naib Presiden

YB Datuk Abidin Madingkir

Naib Presiden

YB Senator Datuk Dr. Lucas Umbul

Naib Presiden

Naib Presiden

YBhg Datuk Gilbert Syam

Naib Presiden

YBhg Datuk Pangiran Lalung

Naib Presiden

YB Datuk Limus Jury

Naib Presiden

YBhg Datin Juliana Jani (W)

Naib Presiden

YBhg Felix J. Saang (P)

Naib Presiden

YBhg Nelson Angang

Setiausaha Agung

YBhg Datuk Wong Thien Fook

Timbalan Setiausaha Agung

Bendahari Agung

YBhg Sualim Gopog

Timbalan Bendahari Agung

YBhg Datuk Laurentius Nayan Ambu

Ketua Penerangan

YBhg Albert Bingkasan

Timbalan Ketua Penerangan

YBhg Monih Epin

Setiausaha Penganjur

YBhg Peter Jr Naintin

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Miming Pornama

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Lawrence Odong

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Akuang Suan

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Basari Sarkun

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Sylvester Taing

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Johnny Intang

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Conrad Wong

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Japari Kunin

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Carl Moosom

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Padis Majingkin

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Dennison R Indang

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Raymond Jury

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Lawrence Jomiji

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Datuk William Sampil

Ahli Majlis Tertinggi

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Kennedy John

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Joisin Romut

Ahli Majlis Tertinggi

YBhg Encik Jairaiaz Joseph

Setiausaha Eksekutif